• Slider Image

Over Ons

Over ons: Smart Facility Solutions is een onafhankelijk adviesbureau en gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van organisaties met huisvesting en facilitaire vraagstukken. Onze dienstverlening is divers; zo leveren wij huisvestingsoplossingen die passen bij uw organisatie, kunnen wij adviseren over de optimale inrichting van uw facilitaire organisatie en kunnen u ondersteunen bij het opstellen en uitschrijven van Europese aanbestedingen. Wij beschikken over de expertise om dergelijke vraagstukken snel en vakkundig op te pakken. Onze deskundigheid en ervaring maakt het mogelijk om facilitaire en huisvestingsvraagstukken op verschillende niveaus te bekijken. Van een strategisch herhuisvestingsplan tot een operationele verhuisplanning.

Visie: Bedrijven en organisaties dienen te beschikken over onafgebroken en passende facilitaire dienstverlening en huisvesting om hun continuïteit te kunnen garanderen. Daarnaast is er sprake van een steeds veranderende omgeving, waarbij flexibiliteit voorop staat. Daarbij vragen de huidige economische omstandigheden om een betere beheersing van de kosten. Veel organisaties richten zich steeds meer op hun primaire proces en kiezen daarbij vaak voor het uitbesteden van facilitaire diensten.. Het is belangrijk dat de keuze tot uitbesteding onderbouwd worden genomen en dat het bijbehorende proces zorgvuldig wordt doorlopen. Daarnaast is het van belang dat er tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goede afspraken worden gemaakt en dat deze worden gemonitord. Wij spelen in op deze ontwikkeling door als adviespartij in het samenspel tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op te treden. Zodanig dat beide partijen meerwaarde ervaren van onze dienstverlening. Nu en in de toekomst.

Missie: Het is onze missie om met gerichte en toekomstbestendige facilitaire- en huisvestingsoplossingen waarde toe te voegen aan organisaties. Wij voorzien in de behoefte van organisaties door klantgerichtheid en betaalbare dienstverlening. Wij helpen organisaties zodanig dat zij zich maximaal kunnen focussen op datgene waar het hun om gaat, het primaire proces in hun bedrijf.
Kernbegrippen binnen onze dienstverlening zijn:

Persoonlijk Betrouwbaar Hands on Objectief Praktisch Kostenbewust

Werkwijze: Wij gaan altijd van uw vraag uit. Wij vragen door en gaan samen op zoek naar de vraag achter de vraag. Daarnaast bepalen we de uitgangspunten en randvoorwaarden die rondom het vraagpunt aanwezig zijn. Deze stellen we gezamenlijk vast. Vanuit een gedegen analyse en een heldere vraagstelling zetten wij onze kennis en ervaring in, stellen voor uw organisatie een plan van aanpak op.

Onze consultant is verantwoordelijk voor het tijdig afronden van de afgesproken werkzaamheden. Dit betekent dat deze op vooral vastgestelde momenten de voortgang van de afgesproken werkzaamheden rapporteert en bij afronding en proces verbaal van oplevering verzorgt. Ontzorgen van opdrachtgevers is daarbij het uitgangspunt.

Netwerk: Wij beschikken over een breed netwerk, zodat we in staat zijn om voor elke vraag een passende oplossing te bieden. Ons netwerk bestaat uit ervaren personen en bedrijven waar we in veel projecten mee samen werken. We zetten ons netwerk gericht in op basis van specialisme.