• Slider Image

Onderhoudsmanagement

Onderhoudsmanagement omvat alle bedrijfsmatige activiteiten die dienen tot de in stand houding van een technisch object. Deze activiteiten hebben betrekking op; het beleid inzake het onderhoud, de onderhoudsprocessen, de onderhoudsadministratie en de onderhoudsactiviteiten.

Binnen onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen planmatig en niet planmatig onderhoud. Niet planmatig onderhoud wordt ook wel correctief onderhoud genoemd. Planmatig onderhoud bestaat uit preventief en vervangend onderhoud. Wij zijn bekend met al deze facetten van onderhoud en kunnen op verschillende onderdelen ondersteunen.

Onderhoudsmanagement producten en dienstenOnderhoudsmanagement

  • Technische inspectie bij aankoop
  • Meer Jaren Onderhoudsplannen
  • Conditiemeting volgens NEN 2767
  • Elektrotechnische keuringen
  • Selectie van onderhoudspartijen
  • Opstellen van onderhoudsbegrotingen