• Slider Image

Inkoop en contractmanagement

Inkoop. Het doel van inkopen en aanbesteden is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product en of dienst tegen een zo gunstig mogelijke prijs kwaliteit verhouding. En dit allemaal met zo weinig mogelijk risico’s. Wij ondersteunen u bij het uitvoeren van facilitaire aanbestedingen. Of dit nu Europese, meervoudige onderhandse aanbestedingen zijn. Samen met u doorlopen we de diverse fasen van een aanbesteding door. We stellen samen met u het bestek op, voeren de aanbesteding uit en beoordelen de inschrijvingen en bepalen de uitkomst.

Producten en diensten

  • Bepalen inkoopbehoefte
  • Opstellen Programma van Eisen/Bestek
  • Opstellen Europees Aanbestedingsdocument
  • Opstellen beoordelingsmatrix

Contractmanagement is het proces waarbij, op basis van verkregen input, getekende contracten en wijzigingen hierop eenduidig worden vastgelegd, beheerd en bewaakt. Het doel hiervan is volledige benutting van contracten te faciliteren en management-rapportages te genereren. Voor het uitvoeren van contractmanagement kunt u bij ons terecht. Wij controleren voor u de gemaakte afspraken, evalueren de dienstverlening van uitvoerende partijen en ondersteunen u bij het doorvoeren van wijzigen in het contract.

Producten en diensten

  • Risico Analyse
  • Spend Analyse
  • Monitoren Dienstverlening
  • Prestatie rapportages

Leveranciersmanagement houdt zich bezig met de analyse, planning, implementatie en beheersing van de activiteiten die gericht zijn op het ontwikkelen, uitbreiden en onderhouden van relaties met leveranciers. Op zodanige wijze dat dit de concurrentiepositie van de onderneming versterkt. Daarbij is inzicht in de prestaties van leveranciers effectief te meten en te analyseren.