• Slider Image

Facilitair advies.Wij beschikken over de benodigde kennis en kunde en jarenlange ervaring, zodat wij u passend facilitair advies kunnen geven. Dit kan een analyse zijn over een specifi ek facilitair product of dit kan uw gehele facilitaire dienstverlening betreffen.

Huisvestingsadvies. Huisvesting heeft tot doel om het primaire proces van uw organisatie adequaat te ondersteunen. Vanuit uw doelstellingen dient de huidige en toekomstige behoefte van uw organisatie aan huisvesting zijn vastgelegd te worden. Wij stellen daartoe voor u een strategisch huisvestingsplan op. Daarnaast begeleiden wij u op een onafhankelijke wijze bij herhuisvesting en inrichtingsprojecten.

Interim en projectmanagement Uw organisatie groeit, reorganiseert of gaat verhuizen. Dit kan betekenen dat u behoefte heeft aan tijdelijke extra ondersteuning. Of het gaat om een verhuis coördinator, contractmanager, facilitaire manager, of inkoper of een externe manager die benodigd is om veranderingen door te voeren. Daarnaast beschikken wij over voldoende ervaring om diverse facilitaire projecten uit te voeren. Denk daarbij aan het opzetten van uw BHV organisatie, het selecteren van een FMIS systeem, de herinrichting van uw werkomgeving. Daarnaast beschikken wij over een groot netwerk binnen het facilitair werkveld, waardoor we de juiste persoon kunnen selecteren.

Inkoop en contractmanagement Het doel van inkopen en aanbesteden is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product en of dienst tegen een zo gunstig mogelijke prijs kwaliteit verhouding. En dit allemaal met zo weinig mogelijk risico’s. Wij ondersteunen u bij het uitvoeren van facilitaire aanbestedingen. Of dit nu Europese, meervoudige onderhandse aanbestedingen zijn. Samen met u doorlopen we de diverse fasen van een aanbesteding door. We stellen samen met u het bestek op, voeren de aanbesteding uit en beoordelen de inschrijvingen en bepalen de uitkomst.

Onderhoudsmanagement Onderhoudsmanagement omvat alle bedrijfsmatige activiteiten die dienen tot de in stand houding van een technisch object. Deze activiteiten hebben betrekking op; het beleid inzake het onderhoud, de onderhoudsprocessen, de onderhoudsadministratie en de onderhoudsactiviteiten. Binnen onderhoud wordt onderscheid gemaakt tussen planmatig en niet planmatig onderhoud. Niet planmatig onderhoud wordt ook wel correctief onderhoud genoemd. Planmatig onderhoud bestaat uit preventief en vervangend onderhoud. Wij zijn bekend met al deze facetten van onderhoud en kunnen op verschillende onderdelen ondersteunen.

Safety & Security. Veiligheid en beveiliging horen bij iedere onderneming. Er is een uitgebreide wet- en regelgeving waar voor u als ondernemer soms door de bomen het bos niet meer zichtbaar is. Wij kunnen deze regels voor u testen en ondersteuning bieden.